ПЕРЕДМОВА. ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТА МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ


  • Yu.O. Shepel Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Загальновизнаною є думка, що різні мови моделюють світ по-своєму, а етнічні мовні картини зараз жваво обговорюються та досліджуються. Етнолінгвальні моделі світу відображають культурні категорії певної групи, їх поведінкові прояви дозволяють побачити основні розбіжності між культурними групами та їхніми цінностями. Серед етнічно-диференціюючих компонентів на першому місці, зазвичай, ставлять мову. Споріднені культури мають схожі мовні фонди завдяки аналогічному культурному досвіду та його класифікації у мовних категоріях. Несумірність категорій різних культурних спільнот вказує на розбіжності в їх культурному досвіді. Розуміння "чужого" тексту / мови вимагає виходу за його межі й передбачає включення доступного інокультурному адресату фонду фонових знань іншої культури, до якої належить текст.

Author Biography

Yu.O. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

References

Література
1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка / Вопросы языкознания. 1995. № 1. С.38–39.
2. Чередниченко О. І. Про мову і переклад. К. : Либідь. 2007. 248 с.
3. Різун В. Теорія масової комунікації. К. : ВЦ «Просвіта». 2008. 260 с.
4. Newmark P. A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall International. 1988. 292 p.
5. Nida E. Principles of Correspondence // Venuti L. The Translation Studies Reader. London : Routledge. 1964. Р. 125–180.
6. Toury G. The Nature and Role of Norms in Translation // Venuti L. The Translation Studies Reader. London : Routledge. 1978, revised 1995. P. 192–223.
7. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи / Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва : Прогресс, 1999. 655 с.
Published
2018-10-21
How to Cite
Shepel, Y. (2018). ПЕРЕДМОВА. ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТА МІЖМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 6-13. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/109

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>