ОСНОВНI НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ ДНУ імені Олеся Гончара


  • Yu.O. Shepel Oles Honchar Dnipro National University
  • O.I. Panchenko Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Колектив кафедри чверть століття спрямовує свою роботу не лише на послідовне вдосконалення професійних якостей, збагачення й оновлення нової системи знань і умінь майбутніх фахівців, на розвиток їх особистісних якостей, самореалізації у процесі професійної діяльності, серед яких: гуманізм, висока загальна культура і моральність, активність і комунікабельність, рішучість, наполегливість, ініціативність, вимогливість, уміння володіти собою, тактовність і самостійність, творча уява, самокритичність і т. ін.

Author Biographies

Yu.O. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

O.I. Panchenko, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor, Head of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

Published
2018-10-21
How to Cite
Shepel, Y., & Panchenko, O. (2018). ОСНОВНI НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ ДНУ імені Олеся Гончара. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 13-17. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/110

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>