РОЗШИРЕННЯ ЖИТТЄВИХ ГОРИЗОНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТІВ ЯК ЗДОБУТТЯ НОВОГО ДОСВІДУ


  • V.V. Perekheida Institute of Philology, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Abstract

Актуальність дослідження. Україна — ментально плюралістична держава, регіони якої мають мовні, звичаєві, релігійні та інші відмітності. Такий мультикультуралізм, на що виразно вказують події кінця 2013 — 2015 рр., може ставати як джерелом конфліктів, так і духовного обміну та збагачення в суспільстві. Шляхом до єдності в різноманітті, інтеграцією через пізнання незнаного в ній повинен стати внутрішній туризм — галузь промисловості, в межах якої створюються і просуваються нематеріальні знання, зміщуються життєві горизонти індивідів.

References

Література


1. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т. 1. / Ред. В. Ф. Асмус. — М. : Мысль, 1976. — 550 с.
2. Бауман З. От паломника к туристу / Зигмунт Бауман // Социологический журнал. — 1995. — № 4. — С. 133–154.
3. Вертгеймер М. Продуктивное мышление / М. Вертгеймер / Пер. с англ. / Общ. ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ. ст. В. П. Зинченко. — М. : Прогресс, 1987. — 336 с.: ил.
4. Директор туристической компании «Динай Тур» Андрей Найдек: «Будущее украинского внутреннего туризма наступит тогда, когда государство отдаст объекты в частные руки» [Электронный ресурс] (27.09.13) / Беседу вел Алексей Павлюк // Режим доступа: http://www.dinaitour.com/content/travelnote/?p=interv
5. Кусков А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю.А. Джаладян. — М. : КНОРУС, 2008. — 400 с.
6. Мазурик З. Музеї — європейські тенденції та українські виклики / Зеновій Мазурик // Zахідна аналітична група [Електронний ресурс] (27.02.08) // Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=148
7. Пайн Дж. Экономика впечатлений. Работа — это театр, а каждый бізнес — сцена / Б. Джозеф Пайн, Джеймс Х. Гилмор. — М. : Вильямс, 2005. — 304 с.
8. Хайдеггер Отрешенность Хайдеггер М. Отрешенность [Электронный ресурс] (29.02.14) / Мартин Хайдеггер // Режим доступа: http://lib.ru/HEIDEGGER/gelassen.txt_with-big-pictures.html
9. Farias I. Touring Berlin. Virtual Destination, Tourist Communication and the Multiple city / Ignacio Farias [Electronic resource] (14.12.15). // Режим доступу: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/farias-ignacio-2008-06-26/PDF/farias.pdf
10. Hochschild A. The Managed Heart: commercialization of human feeling, / Arlie Russell Hochschild. — Berkeley: Univ. of California Press, 2003. — 340 р.
Published
2018-10-21
How to Cite
Perekheida, V. (2018). РОЗШИРЕННЯ ЖИТТЄВИХ ГОРИЗОНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ТУРИСТІВ ЯК ЗДОБУТТЯ НОВОГО ДОСВІДУ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 193-203. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/123