CТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДІ У БІОГРАФІЇ КЛОДА МОНЕ


  • M.Yu. Shevchenko Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Огляд питання і постановка проблеми. У західному літературознавстві існує поняття літературної біографії, що представляє життєпис письменника, про характер якого робляться висновки не тільки виходячи з фактів його життя, але й з творчості, трактування художніх текстів. На думку М. А. Козирєвої, поряд із літературною біографією також має право на існування і «artist biography», тобто біографія художника, де його витвори також будуть джерелом побудови його образу як людини, митця [1, с. 227].

Жанру біографії було присвячено роботи таких науковців, як А. Моруа, О. О. Дацюк, К. Ф. Аюпової, М. А. Козирєвої, В. Ю. Марінеско, І. Л. Савенко, О. Ю. Скнаріної, де досліджувалися особливості жанрової еволюції біографії, атрибутивні ознаки її моделі, художні властивості та функціональний потенціал переважно літературної біографії. У цьому контексті доцільним є здійснення подібних розвідок і у напрямі дослідження біографій інших діячів мистецтва, як-от художників.

Актуальність цього дослідження якраз і зумовлена тим, що такий жанр життєпису поки не отримав всебічного дослідження.

Мета статті – дослідити лексико-стилістичні засоби створення художньої образності у біографії одного із засновників імпресіонізму, французького живописця Клода Моне.

References

Література


1. Козирева М.А. Биография художника: жанровые особенности. Филология и культура. 2015. Вип. 4(42). 227-231 с.
2. Марінеско В.Ю. Літературна біографія як жанрова модель: особливості еволюції, атрибутивні та модусні ознаки. Наукові праці. Літературознавство. Вип.181. 2012. 20-24 с.
3. Узлова О. Між літературною біографією та біографічним романом (на матеріалі романів Л. Лоджа "Автора, автора" та "Людина багатьох талантів"). Іноземна філологія. 2014. Вип.126. Ч.2. 162-169 с.
4. Guégan S., Stavridès L. L’ABCdaire de Monet. Paris: Flammarion. 2013. 120 р.
5. Moulin J. Biographie: critique d’un genre littéraire. – Electronic resource. – Access: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01614633/file/HAL_Joanny_MOULIN_Projet_IUFsenior_2017%20%281%29.pdf
6. Autour du paysage impressioniste. – Electronic resource. – Access: http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/pdf/Autour_du_paysage_impressionniste_2-1.pdf
Published
2018-10-21
How to Cite
Shevchenko, M. (2018). CТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДІ У БІОГРАФІЇ КЛОДА МОНЕ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 214-220. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/125