ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ПІСНІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ


  • Yu.V. Volska Ivan Franko Zhytomyr State Universitу, Ukraine

Abstract

Вивчення іноземної мови складний і багатогранний процес, успішність його протікання та результативність залежать від зацікавленості обох учасників: і викладача, і студента. Під час роботи зі студентами-іноземцями доводиться стикатися з різними проблемами, зокрема й відсутністю навчально-методичних матеріалів та посібників, котрі враховували б сучасні методи й прийоми викладання української мови як іноземної. Ознайомитися з досвідом застосування нових ефективних методів, прийомів чи форм у навчанні можна лише за матеріалами конференцій та семінарів. На жаль, це стосується саме української, оскільки при викладанні інших мов така проблема не виникає.

References

Література


1. Антонів О. Вивчаймо мову співаючи/ Олександра Антонів // Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związkόw Kulturowych – OL PAN. – 2010. – С. 202–211.
2. Бадер В. І. Українська пісня як засіб формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів / В. І. Бадер // Портал сучасних педагогічних ресурсів. Електронний ресурс. Режим доступу: [http://www.intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_bader_vi/]
3. Деньга О. Використання пісень на уроках української мови як іноземної / Олена Деньга //Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні“, 18-20 травня 2016 року – Тернопіль. – 2016 – С.175-177.
4. Петько Л. В. Робота над піснею в курсі вивчення англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / Л. В. Петько // Іноземні мови. – 2011. – №1. – С. 44-48.
5. Ровба Е. А. Использование популярных песен на занятиях по русскому языку как иностранному / Екатерина A. Ровба //Studia Rossica Gedanensia. –2014. – № 1. – С.223-235. Электронный ресурс. Режим доступа: cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/SRG/article/view/328/230
6. Федорова О. Формування аудитивних умінь в іноземних слухачів підготовчого відділення на матеріалі української пісенної творчості / Олександра Федорова // Гірська школа Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук. – 2015. – №12-13. – С.132-134.
7. Фучила О. М. Використання пісень у процесі вивчення англійської мови / О. М. Фучила // Вісник національного університету«Львівська політехніка» (Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики). – 2007. – №586. – С.42–46.
Published
2018-10-21
How to Cite
Volska, Y. (2018). ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ТЕКСТОМ ПІСНІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 291-297. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/129