РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ


ВІДГУК на автореферат дисертації Ольховської Алли Сергіївни «Теоретичні і методичні засади розвитку фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Хмельницький. 2018. 40 с.)

  • Yu.O. Shepel Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Актуальність поданого на захист наукового дослідження А. С. Ольховської  не викликає сумнівів.

По-перше, актуальність зумовлена необхідністю пошуку та запровадження нових підходів до вирішення педагогічних проблем розвитку фахової компетентності магістрів-перекладачів.

По-друге, проблемною областю системи підготовки педагогічних кадрів є дефіцит науково-методичного забезпечення варіативних моделей підготовки фахівців для системи педагогічної освіти. Система підготовки кадрів у галузі викладання перекладу не є в цьому плані винятком. Методика професійної підготовки магістрів-перекладачів залишається недостатньо розробленою в силу низки причин.

По-третє, в умовах розширення міжнародних зв'язків і обміну науково-технічною інформацією стало очевидним, що перекладацька діяльність зазнала низку кількісних і якісних змін, що вплинуло на рівень вимог, які пред'являються як до студентів, так і до професійних якостей викладачів.

Author Biography

Yu.O. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Sciences (Philology), Full Professor of Translation and Linguistic Training of Foreigners Chair, Oles Honchar Dnipro National University

Published
2018-10-21
How to Cite
Shepel, Y. (2018). РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 324-328. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/132

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>