ВИСНОВКИ


  • Yu.O. Shepel Oles Honchar Dnipro National University
  • O.I. Panchenko Oles Honchar Dnipro National University

Abstract

Науково-технічний прогрес відкриває нові можливості, форми спілкування, головною умовою ефективності яких є взаєморозуміння, діалог культур терплячість та повага до культури партнерів. Усе це призводить до більш пильної уваги щодо питань міжмовної (міжкультурної) комунікації. Проте в наш час часто-густо ми чуємо і говоримо про"конфлікт культур".

References

Література:

1. Верещагин Е. Костомаров В. Язык и культура. М.,1990.
2. Кундзіч О. Перекладацька мисль та перекладацький недомисел. К., 1954.
3. Онкович Г. Медіадидактика вищої школи: український досвід. Вища освіта України. № 1. 2013. С.23-29.
Published
2018-10-21
How to Cite
Shepel, Y., & Panchenko, O. (2018). ВИСНОВКИ. Linguistics. Lingvoculturology, 12(2), 328-332. Retrieved from http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/133

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>