ANALYSIS AND REVIEWS OF SCIENTIFIC LITERATURE


А. О. Федорова «Становлення правової термінологічної семантики в індоєвропейських мовах», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності: автореф. дис. к. філол. н. / 10.02.15 – загальне мовознавство. Одеса. 2019. 21 с.

Keywords: -

Abstract

Актуальність рецензованого дослідження викликана відсутністю спеціальних досліджень у сфері співставлення германської та іранської та  юридичної термінології та терміносистем з відповідною слов'янською.

Новизна дисертації зумовлюється багатоаспектним комплексним підходом до розгляду юридичних / правничих термінів.

Авторка рецензованої дисертації висунула й послідовно розв'язала низку важливих не тільки для загального, але й термінологічного мовознавства проблем. Логіка сформульованих у дисертації завдань зумовила відповідну стратегію побудови наукової концепції дисертації. Авторка моделює і пояснює алгоритми семантичних зрушень, що слугують ілюстраціями до запропонованої А. О. Федоровою еволюційної моделі правової термінологічної семантики – одного із центральних об'єктів дослідження і найвагомішого здобутку (передусім через високий рівень доказовості).

Author Biography

Yu.A. Shepel, Oles Honchar Dnipro National University,Ukraine

Doctor of Science (Philology), full professor

References

-
Published
2019-05-01
How to Cite
Shepel, Y. (2019). ANALYSIS AND REVIEWS OF SCIENTIFIC LITERATURE. Linguistics. Lingvoculturology, 13, 353-356. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/163