ФОРСОВАНА КОМПРЕСІЯ У ЖАНРАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ


Keywords: -

Abstract

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями. У статті в загальному вигляді ставиться проблема побудови інформативно насиченого науково-технічного тексту. Мовна еволюція взагалі визначається постійним протиріччям між притаманною людині потребою спілкування та вираження думки і її прагненням звести до мінімуму свою фізичну діяльність. Мовна поведінка регулюється так званим “принципом найменшого зусилля”, який А. Мартіне називав принципом економії. Тому опис засобів досягнення цієї економії є актуальним.

References

Бібліографія

Будагов Р. А. Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка? Вопросы языкознания. 1972. № 1. С. 17-36.
Василевский А. П., Эмдина Ю. М. О компрессии речи на разных уровнях. Уровни языка и их взаимодействие. М., 1967. С. 37-38.
Вакарюк Л. Компрессия смысла в коммуникативном аспекте. Studia methodologica: Альманах. Тернопіль, 1997. Вип. 3. С. 70-74.
Гинзбург Е. Л., Пестова В. А., Степанов В. Г. Операции сжатия как средства форсированной реконструкции текста. Теория речевой деятельности. М., 1968. С. 101-104.
Калашник Н. Г., Гетьман Н. О. Компресія тексту. Алгоритм реферату і анотації. Основи перекладацького реферування. Теорія та практика перекладу: Навчальний посібник. Запоріжжя, 2004. С. 103-105.
Horn L. Economy and Redundancy in Dualistic Model of Natural Language [Электронный ресурс]. — Режим доступа : // http://www.yale.edu/lunguist/faculty/RTF_version_of_SKY_paper.rtf. (Дата обращения 15.09.2019)
Published
2019-11-09
How to Cite
ПанченкоO. (2019). ФОРСОВАНА КОМПРЕСІЯ У ЖАНРАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 70-76. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/172