ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ МЕБЛІВ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ


Keywords: -

Abstract

Увагу мовознавців привертає поява значної кількості лексем, які еволюціонують до метафоричної образності [1], [4], [5], [10], такими постають і українські назви меблів житлового приміщення. Предмети меблів завжди були показником інновацій, що відбуваються в суспільстві, у виробництві матеріалів, у проектуванні та дизайнерській сфері, відображаючи тенденції моди та стилю. Останнім часом значно розширився асортимент меблів, що мають яскраву метафоричну назву, якою виробник намагається зацікавити потенційного споживача, задовольнити його естетичні смаки, створити неповторне враження, збудити уяву на етапі сприймання та пошуку потрібного товару.

Українські назви меблів житлового приміщення, утворені лексико-семантичним способом, ще не залучалися до лінгвістичного аналізу, чим і зумовлена актуальність пропонованої роботи. Інші способи творення меблевих назв уже були предметом нашого вивчення [7], [8], [9]. У цій статті ставимо за мету дослідити процес лексико-семантичного словотворення у меблевих назвах.

References

Бібліографія

1. Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В. Значення метафори в розвитку української музичної термінології // Український смисл: науковий збірник / за ред. проф. І.С. Попової. Дніпро: Ліра, 2017. С. 98-106.
2. Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір: Навчальний посібник / Вид. 2-ге, переробл. і доп. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. 200 с.
3. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дис. доктора филол. наук: спец. 10.02.01 “Українська мова” / М. Н. Володина. М., 1998. 178 с.
4. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: Навч. посіб. Київ: Вища шк., 1999. 207 с.
5. Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А. Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.
6. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Дж. Лайонз. Москва: Прогресс, 1978. 543 с.
7. Муляр І. В. Граматична структура багатокомпонентних назв меблів житлового приміщення. // Дослідження з лексикології і граматики української мови, Вип. 18, 2017. С. 71-77.
8. Муляр І. В. Граматична структура назв меблів житлового приміщення // “Український смисл”. Дніпро: Ліра, 2017. С. 158-166.
9. Муляр І. В. Словотвірна структура українських назв меблів житлового приміщення // Дослідження з лексикології і граматики української мови. Вип. 19, 2018. С. 31-40.
10. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: (На матеріалі мови засобів масової інформації). 2-ге вид., переробл. Київ: Пугач, 2005. 388 с.
11. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация: виды наименований / сост. А. А. Уфимцева, В. Н. Телия и др. Москва: Наука, 1977. С. 129-221.

Джерела

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ. Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
2. Новий тлумачний словник української мови. Т. 1 / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. 2-е вид., виправ. Київ: Аконіт, 2008. 926 с.
3. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наук. думка, 2000. 680 с.
4. Білоруські екомеблі. URL: http:// belmebel.com.ua. (дата звернення: 25.09.2019).
5. Blest. М’які меблі. URL: http: // www. blest.ua. (дата звернення: 25.09.2019).
6. Дніпровська меблева фабрика «Модуль люкс». URL: http:// www.mоdul-lux.dp.ua. (дата звернення: 26.09.2019).
7. Інтернет-магазин товарів для дому та офісу. URL: http://www.divani.com.ua/textile. (дата звернення: 25.09.2019).
8. Мебельная страна. URL: http: // www.Mebelnaya-strana.com. (дата звернення: 25.09.2019).
9. Меблів дім. URL: http: // www.meblivdim.com. (дата звернення: 25.09.2019).
10. Меблі всіх поколінь: каталог меблів, 2006 – 2011. URL: http: // www.brw-kiev.com.ua. (дата звернення: 23.09.2019).
11. Меблі «Лівс». URL: http://www.livs.com.ua. (дата звернення: 24.09.2019).
12. М’які меблі «Aristo». URL: http: // www. aristo.com.ua. (дата звернення: 25.09.2019).
13. М’які меблі: що всередині? URL: http://vakyla.com.ua/m-39-yaki-mebli-shho-vseredini/. (дата звернення: 25.09.2019).
14. Практичний журнал про меблі «Диван». URL: http: // www.divan.com.ua . (дата звернення: 25.09.2019).
15. Стол и стул. URL: http://www.stol-i-stul.com.ua. (дата звернення: 20.09.2019).
Published
2019-11-09
How to Cite
МулярI. (2019). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ МЕБЛІВ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 117-126. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/177