АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ АФІКСАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ


Keywords: -

Abstract

Актуальність проблеми. У центрі уваги сучасного вітчизняного перекладознавства спостерігається підвищений інтерес до проблеми з’ясування аналізу шляхів формування металургійної термінології, встановлення способів творення термінів та їх перекладу.

Сучасні лінгвістичні погляди на склад багатокомпонентних термінів суттєво розвинулися: якщо раніше під терміном розуміли однослівне або двослівне утворення, то останнім часом набули актуальності дослідження багатослівних термінів. Термінологам добре відомо, що саме такі багатоелементні терміносистеми превалюють у численних галузях науки та техніки.

References

Бібліографія


1. Каращук П. М. Аффиксальное словообразование в английском языке. М. : “Высшая школа”. 1975. 173 с.
2. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М.: 1970.
3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. Вінниця: Нова Книга. 2008. 512 с.
4. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга. 2006. 592 с.
5. Парахина А. В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский. М.: “Высшая школа”. 1982. 191 с.
6. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Частина II. Вінниця: “Нова книга”. 2001. 303 с.
7. Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. К.: Вид. дім «КМ Academia». 2000. 218 с.
8. Новичкова Л. М. Многозначность термина и её разрешение в научно-техническом переводе. Международная конференция «Теория и практика научно-технического перевода». М.: 1985. 296 с.
9. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка. М.: “Высшая школа”. 1977. 191 с.
10. Котелова Н. З. К вопросу о специфике термина. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М.: “Высшая школа”. 1970. 107 с.
11. Журавлёв В. Ф. Перевод терминов и упорядочение терминологий. Совершенствование перевода научно-технической литературы и документов. М.: “Высшая школа” 1982. 210 с.
12. Циткина Ф. А. Терминология и перевод. Львов: Высшая школа, 1988. 156с.
13. Парпаров Л. Ф. Общие проблемы терминологии как лексической подсистемы. Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования. М.: 1978. 279 с.
Published
2019-11-09
How to Cite
Воронова, З. (2019). АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ АФІКСАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ МЕТАЛУРГІЇ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 153-163. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/181