ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЯК АДАПТИВНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ


Keywords: -

Abstract

Актуальність теми зумовлена підвищеним інтересом до комп’ютерних ігор. Більшість користувачів не володіє англійською мовою і тому мало чого може зрозуміти із контексту гри, мова-оригінал якої – англійська. Треба зауважити, що багато комп’ютерних ігор мають специфіку власних назв, адаптування яких мовою перекладу заслуговує на розвідку з урахуванням лінгвокультурних особливостей мови оригіналу.

References

Бібліографія

1. Бурукина О. А. Переводческие стратегии и переводческие тактики Университетское переводоведение : Материалы X Междунар. науч. конф. по переводоведению «Федоровские чтения» (23–25 октября 2008 г.). СПб., 2009. С. 73–83.
2. Донец П. Н. Перевод и межкультурная адаптация текста Социокультурные проблемы перевода : сб. науч. трудов : в 2 ч. Вып. 7, ч. 1. Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2006. С. 29–38.
3. Клюканов И. Э. Динамика межкультурного общения : системно-семиотическое исследование. Тверь : Изд-во Тверского ун-та, 1998. 99 с.
4. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
5. Ганич Д. І., Олійник І. С.. Словник лінгвістичних термінів. П. 1977. 360с.
6. Ермолович Д. И. Имена собственные на стыке языков и культур. М.: Р.Валент., 2001. 200с.
7. Кальниченко О. А., Подміногін В. О. Переклад та адаптація. Вісник Харківського нац. у-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. романо-германська філологія. Х.: ХНУ, 2004. № 636. С. 200-206.
Published
2019-11-09
How to Cite
КузьменкоH. (2019). ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЯК АДАПТИВНА ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 180-185. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/184