ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ


Keywords: -

Abstract

Постановка проблеми. Збільшення кількості іноземних студентів в українських ЗВО ставить перед викладачами нові завдання, які вимагають вирішення. Найбільшу кількість невирішених питань постає перед викладачами української мови як іноземної, оскільки її методика викладання порівняно молодий напрям.

Головною проблемою у процесі навчання можна назвати відсутність вмотивованості частини іноземних абітурієнтів і студентів до вивчення української мови. Для розв’язання цієї навчальної проблеми важливим є вдосконалення методики викладання української мови як іноземної, стимулювати освоєння державної мови країни, в якій студенти-іноземці здобувають вищу освіту.

References

Бібліографія


1. Антонів О. Дистанційне вивчення української мови як іноземної (тестовий контроль лексичної компетенції). Teka Komisja Polsko-Ukrainskich Związkow Kultturowych. O.L. PAN, 2008, 73–82 [Електронний рексурс]. – Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz3/8Antoniv.pdf
2. Арістова Н. О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів: монографія. Київ : ТОВ «ГЛІФМЕДІЯ», 2015. 240 с. – Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/322869236_N_O_Aristova_FORMUVANNA_MOTIVACII_VIVCENNA_INOZEMNOI_MOVI_U_STUDENTIV_VISIH_NAVCALNIH_ZAKLADIV
3. Батюта Т. В. Особливості використання відеоматеріалів у процесі формування навичок говоріння у студентів немовних спеціальностей [Електронний рексурс]. – Режим доступу: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/batiuta_osoblyvosti_video.pdf
4. Білан Н. Формування навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю. Молодь і ринок. 2016. № 3. С. 168-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_3_35
5. Грищенко І. В. Активізація репрезентативних систем сприйняття у процесі навчання української мови як іноземної. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ніверситету. Серія: Філологія. 2018. № 35. Т. 1. С. 15-17. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v35/part_1/6.pdf
6. Козак Н. Психолінгвістичний аспект навчання української мови іноземних студентів у немовному ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oaji.net/articles/2014/1551-1420028214.pdf
Published
2019-11-09
How to Cite
ГрищенкоI. (2019). ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 212-217. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/187