ПРОБЛЕМНІ КЛАСИ ОДИНИЦЬ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКИХ БЛОГІВ


Keywords: -

Abstract

Постановка питання. Актуальність проблеми. Опрацювання пригодницьких звітів (тревел-блогів) постає як ефективний інструмент удосконалення перекладознавчих вмінь із кількох причин. По-перше, тревел-блог можна розглядати у якості різновиду медіатексту і за цих причин він належить до традиційних лінгводидактичних джерел: “…тексти масової інформації сьогодні є невід'ємною частиною викладання іноземних мов: вони використовуються в навчальному процесі в якості автентичного матеріалу, оформляються у вигляді самостійних навчальних посібників, моделюються, піддаються тематичному моніторингу, з них постійно черпаються актуальні відомості про країну досліджуваної мови” [2, c. 235-236].

References

Бібліографія

1. Алексеева И. А. Профессиональный тренинг переводчика. СПб: Союз, 2001. 288 с.
2. Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). М. : Едиториал УРСС, 2005. 288 с
3. Казина А. И. Основные лингвокогнитивные особенности дискурса тревел-блогов: Стммулирование познавательных интенций, саморепрезентация, самокоммуникация (на материале английского языка). Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 7. C. 192-196. ISSN 1997-2911.
4. Романюха М. В. Потенціал travel-блогу як інструменту вдосконалення мовленнєвої компетентності. Науковий вісник міжнародного гуманітарного ун-ту. Серія:Філологія. Вип.36, Т.1. Одеса, 2018. С. 163-168. ISSN 2409-1154
5. Юнусова М.О. Трудности перевода жанра блог. // Филология и лингвистика, №2. 2016. С.55-57. – Режим доступу: https://moluch.ru/th/6/archive/33/1126/ (дата звернення: 03.09.2019)
6. Юферева Е. В. Эстетизация «жизнетекста» и трэвел-блог в интермедиальной перспективе. Література в контексті культури : зб. наук. праць. Вип. 27. / ред. кол.: В. А. Гусєв (відп. ред.) та ін. Киів: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. С. 305 – 315.
7. Cambridge Dictionary [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dictionary.cambridge.org
8. Pascual1 D. Learning English With Travel Blogs: A Genre-Based Process-Writing Teaching Proposal. Issues in Teachers’ Professional Development. Vol. 21 No. 1, Jan-Jun, 2019. ISSN 1657-0790 (printed) 2256-5760 (online). Bogotá, Colombia. P. 157-172
9. Vasiliki, V., Kostas, Z., (2009). A Social Networking Analysis Of Travel Blogs. Conference: The 4th Mediterranean Conference on Information Systems, MCIS 2009, Athens University of Economics and Business, AUEB, Athens, Greece, 25-27 September 2009

Джерела


10. WORLD EXCLUSIVE: 14 Incredible Things You Never Knew About Hostels. – Режим доступу: https://www.hostelworld.com/blog/14-hostel-secrets-will-change-travels-forever/ (Дата звернення 10.07.2019)
11. The unique culture of Portland, Oregon. – Режим доступу: https://www.booking.com/articles/unique-culture-portland-oregon.en.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEJuAELyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALd-srnBcACAQ;force_lang=en-gb& (Дата звернення 10.09.2019)
12. The UK & Ireland's 7 most revered cookery schools . – Режим доступу: https://www.booking.com/articles/uk-ireland-revered-cookery-schools.en.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEJuAELyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALd-srnBcACAQ (Дата звернення 30.09.2019)
13. Breaking bread: the rise of challah. – Режим доступу: https://www.booking.com/articles/breaking-bread-the-rise-of-challah.en.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEJuAELyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALd-srnBcACAQ;force_lang=en-gb& (Дата звернення 15.09.2019)
14. How to Travel With No Money in 9 Easy Steps. – Режим доступу: https://www.hostelworld.com/blog/how-to-travel-with-no-money-in-9-easy-steps/ (Дата звернення 15.09.2019)
15. How Travel Friendships Can Transform Us. – Режим доступу: https://www.hostelworld.com/blog/travel-friendships/ (Дата звернення 10.07.2019)
16. The 12 best hostels in Kyoto. – Режим доступу: https://www.hostelworld.com/blog/best-hostels-in-kyoto/(Дата звернення 10.09.2019)
17. The 5 best hostels in Vancouver for 2019. — Режим доступу: https://www.hostelworld.com/blog/best-hostels-in-vancouver/ (Дата звернення 10.09.2019)
Published
2019-11-09
How to Cite
РоманюхаM. (2019). ПРОБЛЕМНІ КЛАСИ ОДИНИЦЬ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ ПРИГОДНИЦЬКИХ БЛОГІВ. Linguistics. Lingvoculturology, 14, 224-233. Retrieved from https://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/189